Projekt unijny

„Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Expran poprzez wzornictwo”

Expran Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Expran poprzez wzornictwo”

Opis projektu: przedmiotowy projekt zakłada przeprowadzenieaudytu wzorniczego przez wyłonionego w drodze konkursuofert wykonawcę, którego wynikiem będą rekomendacjewzornicze co do dalszego kierunku rozwoju Spółki EXPRANzawarte w kluczowym dokumencie – strategii wzorniczej.EXPRAN z siedzibą w Końskich to młoda firma z dużymiambicjami. Posiada już uznanie na rynku i dużą grupęodbiorców oferowanych produktów. Swoją działalność kierujena rynek krajowy, ale również prowadzi ekspansję na rynkizagraniczne. W związku z potrzebą konkurowaniaz potencjałem firm zagranicznych, Spółka wymagakompleksowych zmian oraz dywersyfikacji ofertyw dotychczasowej działalności.

Cele projektu:

opracowanie rekomendacji wzorniczych, co dodalszego kierunku rozwoju Spółki; uzyskanie wsparciaw zakresie nowoczesnego modelowania i projektowaniadotychczasowych produktów, kreowania nowych modeliproduktowych, a także reorganizacji posiadanych zasobów,weryfikacji systemów sprzedaży i komunikacji z klientemdocelowym.

Planowane efekty

uzyskanie nowego podejścia, świeżegoi obiektywnego spojrzenia, które wiążą się z zaangażowaniemdziałań wzorniczych oraz usług doradczych świadczonych przezekspertów zewnętrznych; osiągnięcie wzrostukonkurencyjności na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Całkowita wartość projektu: 109 470zł
Dofinansowanie projektu z UE: 75 650zł