Informacje

Jakość i bezpieczeństwo

Proces

Od początku procesu produkcji czuwamy nad bezpieczeństwem i satysfakcją naszych Klientów. Troska o produkty zaczyna się już w naszym nowoczesnym laboratorium, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt najwyższej jakości. Posiadanie własnej innowacyjnej pracowni daje nam możliwość ścisłej kontroli składników oraz płynów przez nasz wykwalifikowany zespół technologiczny, który ocenia jakość towarów.

Bezpieczeństwo

Jako firma działająca na terenie Polski, która produkuje i wprowadza na rynek substancje niebezpieczne mamy obowiązek zgłosić je Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych. Następuje to przez wysyłkę dokumentu elektronicznego wygenerowanego z systemu ELDIOM już w dniu wprowadzenia produktu do obrotu. Podobnie czynimy z produktami przeznaczonymi na sprzedaż w innych krajach. Rejestrujemy je w lokalnych systemach informatycznych, jak …………….. w Niemczech lub INRS/CAPTV we Francji.

Nasze produkty tworzone oznaczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed ich wprowadzeniem na rynek przeprowadzamy odpowiednią ich klasyfikację w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). Dzięki temu nasz Klient może czuć się bezpiecznie, jako że wie jak postępować z produktem, który właśnie zakupił.

Dodatkowo, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, jak i wiedzy o naszym produkcie, nasze Laboratorium przygotowuje indywidualne Karty charakterystyki dla każdej mieszaniny. Dzięki temu nasz Klient wie, z jakich substancji składa się dany produkt, jak również wyposażony jest w instrukcję jego obsługi.